Har du lite tid til Kvalitet- Miljø- og HMS arbeid?

...eller kanskje saknar du eit godt fungerande og implementert ledelsessystem?

Vår akkrediterte rådgjevar kan bistå di bedrift med kvalitet-, miljø- og HMS kompetanse tilpassa dine ønsker og behov.

Noko av det vi kan tilby:
- Generell kvalitet-, miljø og HMS-leiing
- Kartlegging av prosessar og oppbygging av ledelsessystem
- Kartlegging og styring av risikoar og mulegheiter
- Forbetring/effektivisering av ledelsessystem
- Revisjonar (interne og eksterne)
- Opplæring
- Implementering av dei nye ISO 9001 og 14001 standardane
- Innleige av kvalitet-, miljø- og HMS-kompetanse på timebasis, fast avtale eller etter behov.

Sjå vår heimeside for referansar og tenester.

eller ta kontakt på post@qtsupport.no

Karen Lise Sundgot