Vi set vår ære i å levere rådgjevingstenester av god kvalitet og presisjon tilpassa kvar enkelt kunde.

 

 

DIMO AS

Nettside →

_

Enkel, effektiv og rask implementering / re-sertifisering .
QTSupport har på en enkel, strukturert og effektiv måte bistått oss med implementering og re-sertifisering iht. ny ISO 9001 standard.

Det har under hele prosessen vært fokus på forenkling og effektivisering for å få et bedre tilpasset og godt fungerende ledelsessystem.

STIAN GARNES
Daglig leder

_

Ulmatec Pyro AS

 Nettside →

_

Økt verdiskapning og re-sertifisering med toppkarakter!
«Basert på tillit, erfaring og kompetanse benytter vi QTSupport i vårt kvalitetsarbeid.
QTSupport har ledet oss trygt, strukturert og effektivt i prosessen med implementering og re-sertifisering iht. den nye ISO 9001-standarden.
Prosessen har vært målrettet og tilpasset vårt behov og vår modenhet.

Vårt kontinuerlige kvalitetsarbeid gir økt verdiskapning og bidrar til en god kvalitetskultur.»

JAN PETTER URKE
Tidlegare Administrerende Direktør

_

 

ResOp AS

Nettside →

_

«Med sine fagkunnskaper innen kvalitetsarbeid, og brede erfaring innen ISO sertifisering  av virksomheter på tvers av ulike bransjer, er QTSupport en viktig og verdifull samarbeidspartner for ResOp.

QTSupport arbeider strukturert og målrettet slik at våre felles kunder føler seg trygge og ivaretatt.»

VIBEKE BANG
Markedsansvalig

_

 
 
 

Nokre av våre kundar nyttar ResOp for oppbygging av ledelsessystem. ResOp er ein leiande systemleverandør i Møre og Romsdal.

Sjå  ResOp for kundereferansar.

 
 

Ulmatec Handling AS

 Nettside →

_

«QTSupport har bidratt med etablering av vårt ledelsessystem/ResOp og hjulpet til med implementering av rutiner/prosedyrer.

Det er betryggende å ha QTSupport sin kompetanse i ryggen ved behov for hjelp.»

JON MARTIN HADDAL

HSEQ leder

_

 

 

 
PMSCG3.jpg