Frigjere interne ressursar?

Ressursar og kompetanse tilpassa dine behov!

Stadig fleire nyttar seg av innleigd kompetanse innan kvalitet, miljø og HMS.

- Sporadisk/timebasert
- Prosjekt
- Fast avtale

Ta kontakt for ein hyggeleg og uforpliktande prat!

Sjå vår heimeside for referansar og tenester.

Karen Lise Sundgot