Vil du jobbe smartare, meir effektivt, spare pengar og ressursar?

Dei nye ISO standardane legg vekt på at bedrifta sitt ledelsessystem skal vere tilpassa bedrifta sine behov - ONE SIZE DOESN'T FIT ALL -  Dette åpner for forenkling, effektivisering, bedre eigarskap og dermed eit meir levande og godt fungerande system.

Vi kan bistå di bedrift med smarte råd, enkle og gode løysingar mht. oppbygging, effektivisering og tilpassing av ditt ledelsessystem.

Om du ønsker eit system som innfrir krava i ISO 9001:2015 eller 14001:2015, har vi god erfaring med oppbygging, tilpassing og re-sertifisering iht. ny standard.

Ta kontakt for ein uforpliktande prat!

Karen Lise Sundgot