← Tilbake til alle tenester

Kvalitetsleiing

Systematisk og strategisk kvalitetsarbeid sikrar fornøgde kundar, tillit i markedet,  effektive prosessar, forbedra prestasjon og  dannar eit godt grunnlag for berekraftig utvikling. 
QTSupport kan bistå med kartlegging av bedrifta sine prosessar, oppbygging, drifting og effektivisering av ledelsessystem. I mange bransjer og marked har ISO-sertifiserte bedrifter eit stort konkurransefortrinn og er ofte foretrukne leverandørar.

For bedrifter som ønsker sertifisering iht. ISO 9001, kan QTSupport styre/leie deg fram mot sertifisering.


Tenester innan kvalitet:

 • Kontekst og interessenter

 • Risikovurdering/risikoanalyser/ risikostyring

 • Prosesskartlegging/ oppbygging av ledelsessystem for kvalitet , iht. ISO 9001

 • Samkøyring/implementering av ulike ledelsessystem (kvalitet, miljø og HMS)

 • Prosessforbedring/ effektivisering

 • Implementering av endringar/krav

 • Interne revisjonar av ledelsessystem

 • Oppfølging/ revisjon av leverandørar

 • Deltaking/støtte ved 3.partsrevisjon/tilsyn

 • Avvikshandtering / Årsaksanalyse

 • Kundetilfredsheitsmåling

 • Samsvarsevaluering

 • Opplæring og implementering av ledelsessystem

 • Handlingsplanar/Oppfølging

 • Generelt kontinuerleg forbedringsarbeid