← Tilbake til alle tenester

HMS-leiing

Helse Miljø og Sikkerheit- Arbeidsmiljø

Systematisk HMS-arbeid og oppfølging av HMS-krav er lovpålagt for alle bedrifter, uansett størrelse og bransje.  QTSupport kan veilede deg gjennom lovverket og bistå med å definere omfang for å oppnå eit effektivt og godt fungerande system tilpassa dine behov.
For å sikre eit godt arbeidsmiljøet er det viktig å ha dei rette verktøya, den rette kunnskapen og eit kontinuerleg HMS-fokus.

For bedrifter som ønsker sertifisering iht. ISO 45001, kan QTSupport leie deg fram mot sertifisering.

 

HMS-tenester:

 • Risikovurdering/risikoanalyser/ risikostyring

 • Prosesskartlegging/ oppbygging av ledelsessystem for HMS iht. ISO 45001

  • Prosesser, prosedyrer, beredskapsplaner , etc

 • Handlingsplanar/Oppfølging

 • Implementering av HMS (Helse, Miljø og Sikkeheit) i eksisterende ledelses-/styringssystem

 • Prosessforbedring/ effektivisering

 • Vernerunder/internrevisjoner

 • Oppfølging/ HMS revisjonar av leverandørar

 • Deltaking/støtte ved 3.partsrevisjon/tilsyn

 • Samsvarsevaluering/ HMS prestasjon

 • Opplæring ledelsessystem

 • Håndtering av hendelser/ Årsaksanalyse

 • Systematisk HMS arbeid/ Generelt kontinuerleg forbedring